Research Associates

Qinglei Gan
Qinglei Gan
(CHBC)-Chemistry & Biochemistry
Research Associate
Ravi Kumar Gundampati
Ravi Kumar Gundampati
(CHBC)-Chemistry & Biochemistry
Post Doctoral Fellow
Jiyun Hu
Jiyun Hu
(CHBC)-Chemistry & Biochemistry
Post Doctoral Fellow
Ahmadreza Khosropour
Ahmadreza Khosropour
(CHBC)-Chemistry & Biochemistry
Technical Assistant II
Kai Yang Joshua Leong
Kai Yang Joshua Leong
(CHBC)-Chemistry & Biochemistry
senior graduate student
Sanhita Maity
Sanhita Maity
(CHBC)-Chemistry & Biochemistry
Post Doctoral Fellow
Hamid Reza Shahsavari
Hamid Reza Shahsavari
(CHBC)-Chemistry & Biochemistry
Technical Assistant I
Babloo Sharma
Babloo Sharma
(CHBC)-Chemistry & Biochemistry
Post Doctoral Fellow
Rajesh Thapa
Rajesh Thapa
(CHBC)-Chemistry & Biochemistry
Post Doctoral Fellow
Ying Yuan
Ying Yuan
(CHBC)-Chemistry & Biochemistry
Post Doctoral Fellow